QQ:
您现在的位置:加工中心 >> 宽幅高速纵切线
[首页]
  • 产品名称: 宽幅高速纵切线
  • 发布时间: 2015/3/11

    

                                                                                             

                                                       

台湾腾麒宽幅高速纵切线——

台湾腾麒1600mm宽幅高速纵切线,生产厚度:0.4--3.0mm,最大可分条宽度1600mm,最大上料卷重25吨。